Tuần thứ 25 - từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019
< Tuần 25 2019 >
Thứ Hai, Ngày 17/06/2019

THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – Glôcôm

Trao QĐ bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng khoa – Trần Thanh Trúc – Khoa Glôcôm

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

TCCB

Glôcôm

Ths.Lý, CBVC Khoa Glôcôm

7h40 – KGM

Trao QĐ bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng khoa – Nguyễn Kim Oanh – Khoa KGM

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

TCCB

KGM

Ths.Lý, CBVC Khoa KGM

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

9h00 – A.308

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú”

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các thành viên HĐ

09h00 – H.701

Khai giảng lớp Dịch kính võng mạc khóa 11

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKH

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa KGM.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h30 – A.308

Họp HĐXT gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống máy chấm công tự động

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

16h00 – A.203

Họp HĐ thẩm định hồ sơ đề xuất tài chính 05 gói thầu thuộc dự án mua hóa chất vật tư tiêu hao năm 2019

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Ba, Ngày 18/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – H.701

Thi lý thuyết cuối kỳ lớp Phẫu thuật Mộng khóa 11

Phòng QLKH&ĐT

HCQT

QLKH

Học viên tham gia khóa học

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

09h30 – H.701

Thi lý thuyết cuối kỳ lớp chuyên đề CĐHA khóa I – Học phần Siêu âm A, B

Phòng QLKH&ĐT

HCQT

QLKH

Học viên tham gia khóa học

13h30 – A.308

Họp Hội đồng Sáng kiến cải tiến

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKH

Các thành viên trong HĐ

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa MTE

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

TS. Hoàng Cương

HCQT

QLKH

Học viên tham gia khóa học

16h00 – A.203

Họp HĐ thẩm định HSYC cung cấp thuốc bổ sung năm 2019

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Tư, Ngày 19/06/2019

THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h45- A.203

Làm việc với BS Victoria Pueyo – Tây Ban Nha và tập đoàn Huawei về dự án TrackAI

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc, ĐN, MTE

9h00 – A.203

Làm việc với BS Phạm Quốc Ánh – Tổ chức FHF Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc, ĐN, CĐT, QLKH

09h00 – H.701

Bế giảng lớp chuyên đề Phaco Khóa 17

Ban Giám đốc

HCQT

QLKH

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng anh. Báo cáo chuyên đề Implementation of the TrackAI Project in VNIO - BS Victoria Pueyo – Tây Ban Nha

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

15h30 – D.701

Sinh hoạt khoa học Điều dưỡng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

PĐD

Điều dưỡng, KTV bệnh viện

16h00 – A.308

Họp HĐ thuốc và điều trị

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Năm, Ngày 20/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h30 –A.308

Họp HĐ lương

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Sáu, Ngày 21/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa Khúc Xạ

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

9h00 – A.308

Họp HĐ đánh giá HSĐX gói thầu dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải năm 2019 (Mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

Thứ Bảy, Ngày 22/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 17/06/2019

THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – Glôcôm

Trao QĐ bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng khoa – Trần Thanh Trúc – Khoa Glôcôm

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

TCCB

Glôcôm

Ths.Lý, CBVC Khoa Glôcôm

7h40 – KGM

Trao QĐ bổ nhiệm lại Điều dưỡng Trưởng khoa – Nguyễn Kim Oanh – Khoa KGM

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

TCCB

KGM

Ths.Lý, CBVC Khoa KGM

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

9h00 – A.308

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú”

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các thành viên HĐ

09h00 – H.701

Khai giảng lớp Dịch kính võng mạc khóa 11

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKH

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa KGM.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h30 – A.308

Họp HĐXT gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống máy chấm công tự động

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

16h00 – A.203

Họp HĐ thẩm định hồ sơ đề xuất tài chính 05 gói thầu thuộc dự án mua hóa chất vật tư tiêu hao năm 2019

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Ba, Ngày 18/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – H.701

Thi lý thuyết cuối kỳ lớp Phẫu thuật Mộng khóa 11

Phòng QLKH&ĐT

HCQT

QLKH

Học viên tham gia khóa học

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

09h30 – H.701

Thi lý thuyết cuối kỳ lớp chuyên đề CĐHA khóa I – Học phần Siêu âm A, B

Phòng QLKH&ĐT

HCQT

QLKH

Học viên tham gia khóa học

13h30 – A.308

Họp Hội đồng Sáng kiến cải tiến

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKH

Các thành viên trong HĐ

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa MTE

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp ĐDCK K40

TS. Hoàng Cương

HCQT

QLKH

Học viên tham gia khóa học

16h00 – A.203

Họp HĐ thẩm định HSYC cung cấp thuốc bổ sung năm 2019

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Tư, Ngày 19/06/2019

THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h45- A.203

Làm việc với BS Victoria Pueyo – Tây Ban Nha và tập đoàn Huawei về dự án TrackAI

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc, ĐN, MTE

9h00 – A.203

Làm việc với BS Phạm Quốc Ánh – Tổ chức FHF Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc, ĐN, CĐT, QLKH

09h00 – H.701

Bế giảng lớp chuyên đề Phaco Khóa 17

Ban Giám đốc

HCQT

QLKH

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng anh. Báo cáo chuyên đề Implementation of the TrackAI Project in VNIO - BS Victoria Pueyo – Tây Ban Nha

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn

15h30 – D.701

Sinh hoạt khoa học Điều dưỡng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

PĐD

Điều dưỡng, KTV bệnh viện

16h00 – A.308

Họp HĐ thuốc và điều trị

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Năm, Ngày 20/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h30 –A.308

Họp HĐ lương

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên HĐ

Thứ Sáu, Ngày 21/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa Khúc Xạ

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

9h00 – A.308

Họp HĐ đánh giá HSĐX gói thầu dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải năm 2019 (Mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên HĐ

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

Thứ Bảy, Ngày 22/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 23/06/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019