STT Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 QD 1593/QĐ-BVMTW ngày 25/11/2019 25/11/2019 Cơ sở BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU (Theo QĐ 1593/QĐ-BVMTW ngày 25/11/2019)
2 Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm 25/11/2019 Cơ sở Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm
3 4545/BYT-TCCB 07/08/2019 Bộ Y tế V/V: tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019
4 4203/BYT-TCCB 23/07/2019 Bộ Y tế Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019
5 10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/05/2015 Bộ Y tế QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ
-->